Орфеево изворче 2024 г.

Националният детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ ще се проведе за двадесет и четвърти път, на 20 и 21 април 2024 г. в гр. Стара Загора. И тази година конкурсът е включен в “Програмата намерките за закрила на деца с изявени дарби” към Министерство на културата. Заявките за регистрация ще бъдат отворени на 25 февруари 2024 г. на сайта на кункурса.

Facebook Comments

Comments are closed.