Начало

Добре дошли на сайта на НМФС Орфеево изворче - организатор на "Орфеево изворче" - Национален детски фолклорен конкурс


В нашия Youtube канал вече се качва видео архив с участието на децата пред жури от конкурс 2020.


 

Сключен договор с Министерство на културата на Република България ...

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Насърчаването на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби е на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 Закрилата на деца с изявени дарби включва: стимулиране на ученици от VIII до XII   клас до 18-годишна възраст чрез предоставяне на 12-месечна стипендия в размер 135 лв. месечно;

• еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв.
Право на стипендия има ученик от държавно училище по изкуствата и културата от  VIII до XII клас, класиран индивидуално през 2020 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.В програмата на министерството са включени авторитетни национални и международни конкурси. Ученик от V до XII клас,  класиран индивидуално през 2020 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени вПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.може да кандидатства  за еднократно финансово подпомагане до 195 лв. за участие в курсове по изкуства - майсторски класове, летни академия и пленери.

Закрилата на деца с изявени дарби от държавните училища по изкуствата и културата се осъществява от министъра на културата въз основа на подадено искане по образец /Искане за предоставяне на закрила - образец /. Към искането се прилага копие от документа за получена награда от национален или международен конкурс, включени в програмата, а за еднократно финансово подпомагане –  документ за включване в курс по изкуства и за стойността му. Искането за дете от държавно училище по изкуствата и културата, заедно с приложенията, може да се подава на фронт-офиса на Министерството на културата или да се изпраща по пощата на адрес: бул. „Александър Стамболийски” № 17, София 1040, Министерство на културата. По желание на гражданите за ускоряване на процедурите искането със сканирано приложение може да се изпраща предварително на електронна поща mc_artschool@abv.bg. За повече информация тел. 02 94 00 824 ири 02 94 00 825. Копие от заповедта за предоставяне на стипендия и/или еднократно финансово подпомагане или за отказ от закрила се получава в съответното училище.

За ученици от държавни училища към Министерството на образованието и науката искания се подават до министъра на образованието и науката, а за държавни спортни училища – до министъра на младежта и спорта.

Искане за стипендия или еднократно финансово подпомагане на ученик от общинско училище се подава до кмета на съответната община, на територията на която е училището. Стипендия  и еднократно финансово подпомагане се предоставя със заповед на кмета след разглеждане от съответната експертно-консултативна комисия. Средствата за стипендии на деца с изявени дарби от общински училища се предоставят на общините с постановление на Министерския съвет по реда на чл. 11 от Наредбата, въз основа на мотивирано искане до съответния министър и приложена справка съгласно Приложение 1.

Във връзка с ограниченията за провеждане на културни събития поради Ковид-19 националните и международни конкурси, включени в раздел I  на Програмата, ще се изпълняват при променен график.

20 години орфеево изворче

XX юбилейно издание на Орфеево изворче

 

НАГРАДИ 2021 -  XXI КОНКУРС "ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ"

Класиране 17.07

Класиране 18.07


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 20.06.2021 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - 27.06.2021 г.


Националният детски фолкорен конкурс ще се проведе на 17 и 18 юли в Регионален исторически музей - Стара Загора.


Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче“ ще се проведе, както беше обявен през месец февруари, на 17 и 18 юли 2021 г. в Регионален исторически музей - Стара Загора и НЧ „Св. Климент Охридски“. Съобразно държавните изисквания и наредби с оглед на епидемичната обстановка, породена от Ковид - 19, в страната тази година до участие в „Орфеево изворче“ няма да се допускат танцови състави и големи музикални ансамбли . До участие се допускат индивидуални участници по народно пеене, народни инструменти и акордеон, както и камерни вокални и инструментални състави до 12 членове.
За поредна година Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ в е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Ще бъдат присъдени 18 годишни стипендии за възрастова група 14-17 навършени години /8-12 клас/ и 18 целеви финансови помощи за деца от трета възрастова група 5 – 7 клас.
Всички индивидуални участници от 3 и 4 възрастови групи се явяват задължително в събота на 17 юли! Останалите възрастови групи в неделя 18 юли 2021 г.!
Платформата за подаване на заявките ще бъде отворена на 27 май 2021г. Организаторите си запазват правото да преустановят приемането на заявки в случай, че капацитета на залите бъде изчерпан предварително според подадените заявки в определен момент! Тези, които не са сигурни в участието си и биха изчакали до последния момент, молим да не ни се сърдят!
За подробна информация се запознайте с регламента на конкурса за тази година на нашия сайт: http://orfeevoizvorche.org/reglament/
Важно! Преведени такси за участие не се възстановяват, ако отказа за участие не е заявен писмено на организаторите най-малко 20 дни преди конкурса - т.е. до 27.06.2021 г.

Наградени участници от „Орфеево изворче“ 2020 г. 

Публикуваме протоколите за класиране на участниците ТУК: НАГРАДИ 2020

Поздравяваме всикчи участници за достойното представяне! Разбираме и високо оценяваме труда и усилията, които са положени в условията на световна пандемия и ограничения през учебната година. Децата се представиха отлично, което е белег за тяхната отдаденост и обич към българското народно творчество. Благодарим на всички преподаватели, които успяха да подготвят децата за конкурсите, които се провеждат в момента в цялата страна. Ние подкрепяме усилията на всички колеги, които работят неуморно в тези условия в името на децата и българския фолклор. Успех на всички в предстоящите конкурси!

График за явяване на „Орфеево изворче“ 2020 г. 

Публикуваме графика за явяване на конкурса Орфеево изворче 2020 г., който ще се проведе на 18 и 19 юли.
Напомняме, че участниците, които ще се явят на конкурса през юли, трябва да са се регистрирали през месец март, да са заплатили такса участие и да са потвърдили, че ще участват на новите дати - 18 и 19 юли 2020 г.
ТУК на нашия сайт в раздел Конкурси - Орфеево изворче - "Програма 2020", както и във фейсбук страницата ни е качен графика за явяване.
Ако сте попълнли анкетата за потвърждение и очаквате да сте в графика, но не намирате името си, потърсете ни на нашия имейл адрес nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com или ни пишете във фейсбук.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Анкета – попълнена онлайн в посочения срок;
2. Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност;
3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие.

Конкурсът „Орфеево изворче“ 2020 г. ще се проведе на 18 и 19 юли при променени условия и регламент, заради въведената извънредната обстановка.

 

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, ХХ Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ ще се проведе само за индивидуални участници на 18-19 юли 2020г. в Районен исторически музей - Ст. Загора. Всички индивидуални участници от III, IV и V възр. група народно пеене, народни инструменти и акордеон ще се явяват в събота -18.07.2020г. Всички индивидуални участници от I и II възр. гр. народно пеене ще се явяват в неделя 19.07.2020г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на НМФС “Орфеево изворче“ в срок до 06.07.2020г. Право на участие имат всички, които вече са попълнили анкетата и чрез нея са изявили желание за участие.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Анкета – попълнена онлайн в посочения срок;
2. Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност;
3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие.

Юбилеен XX Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево Изворче“ 20-22 март - гр. Стара Загора.

Детският фолкорен конкурс „Орфеево изворче“ става на 20 години! Откриване на юбилейното издание ще бъде на 20 март 2020 г. в гр. Стара загора!

Орфеево изворче 2021 г.

Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче“ ще се проведе, както беше обявен през месец февруари, на 17 и 18 юли 2021 г. в Регионален исторически музей – Стара Загора и НЧ „Св. Климент Охридски“. Съобразно държавните изисквания и наредби с оглед на епидемичната обстановка, породена от Ковид – 19, в страната тази година до участие в „Орфеево изворче“ няма да се…

Continue reading

Facebook Comments

Орфеево изворче 2021 г.

Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче“ ще се проведе, както беше обявен през месец февруари, на 17 и 18 юли 2021 г. в Регионален исторически музей – Стара Загора и НЧ…

Continue reading

Facebook Comments

Орфеево Изворче 2021 ще се проведе през юли!

Националният детски фолкорен конкурс ще се проведе на 17 и 18 юли в Регионален исторически музей – Стара Загора. Съобразно държавните изисквания и наредби с оглед на епидемичната обстановка породена…

Continue reading

Facebook Comments

Couldn't Get any videos from Facebook. Check settings.


Приключи XIX Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево Изворче“ 22-24 март - гр. Стара Загора.

Детският фолкорен конкурс „Орфеево изворче“се проведе за 19-и път на 22-24 март в гр. Стара Загора.
Оценките на журито може да видите ТУК, а на фейсбук страницата, канала ни в YouTube и страницата на Ария България.
Благодарим на всички за труда и всеотдайността!

Тук може да проверите класирането от конкурс 2019!

Александрина Иванова - носителката на наградата на „ФЕН ФОЛК ТВ“ за 2018 г.

За втора поредна година в конкурса за млади изпълнители „Орфеево изворче“ бе връчена награда, осигурена от FEN FOLK TV - заснемане на видеоклип и излъчването му в ефира на телевизията. 
Наградата тази година отиде при 19-годишната Александрина Иванова от град Перник. Тази година тя се яви на конкурса за четвърти пореден път и успя да впечатли журито с изпълнението си на две граовски песни като прибави към колекцията си от златни медали и голямата награда на ФЕН ФОЛК ТВ.
Александрина учи народно пеене още от малка. Била е солистка на ДЮФА „Граовче“ в родния си град, където неин преподавател е Мариана Янкулова, а по-късно продължава образованието си в НМУ „Любомир Пипков“, с вокален педагог Светла Цветкова. В момента учи в Нов български университет в класа по пеене на Нелка Петкова. 
„Винаги изпълнявам българските народни песни с огромна любов и уважение. “ - казва Александрина - „Истински щастлива съм, че моите преподаватели се превърнаха и в мои приятели, които винаги ми дават най-добрите съвети, за да се изграждам и доусъвършенствам с всеки изминал ден. “
Очакваме с нетърпение да видим нейното изпълнение на малкия екран!
Успех!

Време е за представянето на най-добрите изпълнители от „Орфеево изворче“ 2018! 

Последвайте официалната ни страница във фейсбук и се абонирайте за канала ни в youtube, за да не пропуснете да видите младите таланти на България!

Скъпи приятели, надяваме се чрез двата епизода от филма за 17-то издание на конкурса „Орфеево изворче“ да сме предали поне частица от прекрасната атмосфера, която всички малки и големи изпълнители създадоха. Ние обаче съвсем не приключваме до тук. Ако не сте последвали страницата ни във facebook или канала ни в youtube, направете го сега! Предстоят още много музика и усмивки!


Всички видеа може да видите тук.

В първи епизод участват:

  • Евелин Веселинова - народно пеене, Нов български университет
  • Стилиан Атанасов - гайда, НУИ "Д. Христов" - гр. Варна. 
  • Гроздан и Огнян Огнянови- aкордеон, НУМСИ „Христина Морфова“ -  гр. Стара Загора
  • Динко Стайков, Мартин Трандев- Акордеон
  • Михаела Станчева - народно пеене, СУ „Любен Каравелов“ -  гр. Пловдив 
  • Весела Порчева - народно пеене, 133 СУ „А. С. Пушкин“ - гр. София
  • Жулиена Паскалева - народно пеене, СУ „Любен Каравелов“ - гр. Пловдив
  • Фолклорна група „Мрачанче“НУ „Архимандрит Зиновий“ - гр. Радомир
  • Любомир Найденов- aкордеон, НУМТИ „Добрин Петков“ - гр. Пазарджик
  • Квартет „Песнопойци“144 СУ „Народни будители“ - гр. София 


*Организаторът си запазва правото на промяна.

Facebook Comments

Comments are closed.