Официално изявление във връзка с избор на нов управителен съвет

Във връзка с проведеното през месец август 2023г. редовно отчетно-изборно събрание и избирането на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата, членовете на съюза избраха: Председател: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска Зам.-председател: Ивалина Василева-Жирова Секретар: Елица Деянова-Петкова Дългогодишният председател на съюза проф. д-р Георги Петков отстъпва своята позиция на гл.…

Continue reading

Орфеево изворче 2024 г.

Националният детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ ще се проведе за двадесет и четвърти път, на 20 и 21 април 2024 г. в гр. Стара Загора. И тази година конкурсът е включен в “Програмата намерките за закрила на деца с изявени дарби” към Министерство на културата. Заявките за регистрация ще бъдат…

Continue reading

Редовно отчетно-изборно събране 2023 г.

Управителният съвет на НМФС „Орфеево изворче“ уведомява всички свои членове, че съгласно решение от заседание на УС от 10. 07. 2023г., свиква редовно отчетно-изборно събрание на 20.08.2023г. от 11.00ч. в гр. София, ул „ Ангел Кънчев“ 2, в залата на НФ„Култура“. 

Continue reading

Награди и класиране „Орфеево изворче 2023“

Публикуваме протоколите от класирането в XXIII конкурс „Орфеево изворче“ проведен на 29 и 30 април 2023г. ТУК или в меню награди 2023  в главното меню нначална страница. Благодарим на всички участници, за емоцията и красотата с които ни дарихте! Пишети ни на имейла nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com или ни пратете съобщение в нащата…

Continue reading

Програма на „Орфеево изворче“ 2023 г.

Програмата за явяване на конкурс „Орфеево изворче“ 2023 г. е готова и публикуван на сайта ТУК  или в раздел: Конкурси-Орфеево изворче-програма 2023 Tочните часове за награждаване на различните възрастови групи и специалности са посочени в графика на съответната зала и журито пред което ще се явите!

Continue reading

Отчетно-изборно събрание на НМФС през 2023 г.

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото свикване и провеждане на присъствено отчетно-изборно събрание на Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, публикуваме отворено писмо до настоящите членове на съюза, както и формуляр за подаване на заявление, за подновяване на членство (задължително за всички настоящи членове).  

Continue reading

Регламент за „Орфеево изворче” 2023 – танцовите състави се завръщат на „Орфеево изворче”

Националният детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”2023 г. ще се проведе на 29 и 30 април в гр. Стара Загора. Голямата наовина е, че танцовите състави се завръщат след три годишно прекъсване, заради пандемията. Регламентът на конкурса за 2023 г. е публикуван на нашата страница – меню “Конкурси”- “Конкурс Орфеево изворче”…

Continue reading

Програма 2022 г.

Програмата за провеждане на “Орфеево изворче” 2022 г. е публикувана на страницата на конкурса! Тази година конкурсът се завръща в НЧ “Св. Климент охридски”, както е по традиция. Разпределенето на участниците по зали, в двата дни на конкурса, както и часа на явяване са съобразени с регламента на конкурса и…

Continue reading

Регламент за 2022 г.

“Орфеево изворче 2022”  ще се проведе през пролетта – на 30 април и 1 май 2022 г. Конкурсът отново се връща  в обичайния си сезон – пролетта, след две годиншно лятно провеждане заради извънредната обстановка въведена в страната. Регламентът за 2022 г., може да видите тук на нашия сайт в…

Continue reading