Доброволна организация на учители по музика от цялата страна, свързани с идеята за приобщаване на децата и младежите към ценностите на българския фолклор.

Цели на съюза

  • да обедини усилията на родители, учители, обществеността, както и на държавни органи и обществени организации, физически и юридически лица за развитието, утвърждаването и приобщаването на подрастващите към ценностите на българския музикален и танцов фолклор;
  • да издирва, съхранява и обогатява фолклорното наследство;
  • мултиетническо сътрудничество на фолклорна основа;
  • да открива и обучава талантливи изпълнители на народна музика;
  • да създава условия за концертни изяви на всички учители, работещи в областта на музикалния фолклор, за тяхното обучение и професионална квалификация.

Ръководство

 Управителен съвет

  1. Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева- Председател
  2. Ивалина Василева – Зам. председател
  3. Елица Петкова – секретар

Facebook Comments

Comments are closed.