Редовно отчетно-изборно събране 2023 г.

Управителният съвет на НМФС „Орфеево изворче“ уведомява всички свои членове, че съгласно решение от заседание на УС от 10. 07. 2023г., свиква редовно отчетно-изборно събрание на 20.08.2023г. от 11.00ч. в гр. София, ул „ Ангел Кънчев“ 2, в залата на НФ„Култура“. 

Facebook Comments

Comments are closed.