Регламент 2021

РЕГЛАМЕНТ


НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

ОРГАНИЗИРА

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ МУЗИКАЛНО ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

17 -18 юли 2021 г.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Министерство на Културата Република България, Районен исторически музей – Ст. Загора, НФ „Култура“ към КТ Подкрепа, Ротари клуб - Ст. Загора и Ария България


СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантливи деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално, танцово и изобразително изкуство. Запазване и обогатяване на българската национална култура.


РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ

 1. Общи условия.

  1. До участие се допускат индивидуални участници по народно пеене, народни инструменти и акордеон, както и камерни вокални и инструментални състави до 12 члена на всеки. Тази година танцови състави и големи музикални ансамбли няма да се допускат!

  2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Анкетна карта по приложен образец – попълнена онлайн

2. Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност

3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие

  1. Възрастови групи:

Участниците се разделят в 5 (пет) възрастови групи:

 • I-ва група,  детски градини - до постъпване в първи клас

 • ІІ-ра група, от 1 – 4 клас, начален етап на образование 

 • ІІІ-та група, от 5 – 7 клас, прогимназиален етап на образование

 • ІV-та група, от 8 – 12 клас, гимназиален етап до навършване на 18-годишна възраст

 • V-та група – от 18 до 29 навършени години (младежи)

*Забележка - Навършването на 18-годишна възраст се смята към датата на провеждане на конкурса /датата на награждаване/

  1. Ще бъдат присъдени:

   1. Индивидуални награди:

 • Грамота за всеки участник в конкурса

 • Диплом за присъдено първо, второ или трето място на индивидуалните участници от категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“ от трета и четвърта възрастови групи.

 • Специална награда - диплом „Отлично представяне“ и златен, сребърен и бронзов медал за най-добрите индивидуални изпълнители от първа , втора и пета възрастови групи в категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“

 • Парични награди

 • Поощрителни награди

 1. Индивидуалните изпълнители от трета и четвърта възрастова група се класират, като се присъждат само по едно първо, второ и трето място, без наградите да се дублират. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в трета възрастова група получават правото на целева финансова подкрепа за участие в майсторски клас или курс. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в четвърта възрастова група получават право на годишна стипендия от Министерството на културата при условията и при реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. 
  За 3 и 4 възрастови групи - индивидуални участници по народно пеене, освен Първо, Второ и Трето място с едногодишна стипендия от Програмата на Мерките за закрила на даровити деца, ще бъдат присъдени и Дипломи със златени медали, към които ще има и парична премия, също и сребърни и бронзови медали със съответния Диплом.

 1. Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

  1. Заявки за участие по образец ще се зачитат само подадените в срок до 20 юни 2021г. и преведена такса за участие преди 27 юни 2021 г.

 1. За невярно подадена информация участниците се декласират.

 2. Платформата за подаване на заявките ще бъде отворена на 28 май 2021г. Организаторите си запазват правото да преустановят приемането на заявки в случай, че капацитета на залите бъде изчерпан предварително според подадените заявки в определен момент!

 1. Преведени такси за участие не се възстановяват, ако отказа за участие не е заявен писмено на организаторите най-малко 20 дни преди конкурса - т.е. до 27.06.2021 г.

  1. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от Организационен щаб на база подадени заявки в срока предвиден за нормалното провеждане на конкурса на 17 и 18 юли 2021 г. Графикът и програмата на конкурса ще бъдат поместени в сайта на „НМФС Орфеево изворче“ www.orfeevoizvorche.org, най-късно до 10.07.2021 г.

  2. * Организаторите си запазват правото за промяна на датата на конкурса в зависимост от държавните разпоредби и противоепидемични мерки в съответния времеви период.

  1. Мястото на провеждане на конкурса е Районен исторически музей град Стара Загора и НЧ „Св. Климент Охридски“

  1. Такси за участие:

 • Индивидуално изпълнение – 20 лева

 • Участие в групи до 12 човека – 10 лева за всеки изпълнител

 1. Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

  1. Заплащане: По банков път или Epay/EasyPay

Банкова сметка:
ДСК –
BG30STSA93000024120152 – Основание: „Орфеево изворче“, имена на участник, брой участници

Epay/EasyPay КИН: 8267887927 - Основание: „Орфеево изворче“, имена на участник, брой участници

 1. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

  1. Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура и акордеон.

   1. Народно пеене:

Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути.

Участниците от І-ва и ІІ-ра възрастови групи изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та, ІV-та, и V-та възрастови групи се изисква една бавна (безмензурна) народна песен до два куплета и една бърза – до три куплета.

Забележка № 7 За III-та възрастова група бавната песен е желателно да се изпълни без акомпанимент (акапела), а за IV-та възрастова група бавната песен да се изпълни задължително без съпровод(акапела).

    1. Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един, два до три инструмента или / съпровод на ел. носител- задължително на флашка!/ Съпровод на CD не се се приема! Отсвира между куплетите трябва да бъде с дължина не повече от 8 такта.

   1. Народни инструменти

Изпълнителите от I-ва и II-ра възрастови групи изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

Изпълнителите от III-та, IV-та и V-та възрастови групи изпълняват една бавна и една бърза пиеса от фолклорна област по избор, с изключение на изпълнителите на тамбура, които изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

–Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза, до 5 минути общо.

Забележка № 9 Желателно е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични, но поради невъзможност да се осигури зала за преобличане /заради мерките за неразпространение на Ковид 19/ това условие не е задължително.

Забележка № 10 Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същ репертоар всяка година, ще бъдат декласирани.

  1. Танцови състави тази година не се допускат до участие.

Председател на УС на НМФС „Орфеево изворче“

доц. д-р Георги Петков ..........................

Управителен съвет на

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

За контакти:

e-mail: nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com

Председател доц. д-р Георги Петков: gpetkov@abv.bg

Зам. председател гл. ас. д-р Маргарита Кръстева mmkrusteva@gmail.com

0888 143 952

Секретар Атанас Колев: akolev@mail.bg; тел: 08967

Comments are closed.