Официално изявление във връзка с избор на нов управителен съвет

Във връзка с проведеното през месец август 2023г. редовно отчетно-изборно събрание и избирането на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата, членовете на съюза избраха:

Председател: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

Зам.-председател: Ивалина Василева-Жирова

Секретар: Елица Деянова-Петкова

Дългогодишният председател на съюза проф. д-р Георги Петков отстъпва своята позиция на гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска. С обещание да ни помага и напътства, той  остава почетен председател и член на НМФС „Орфеево изворче“.

Атанас Колев като основоположник и пазител на съюза преотстъпва длъжността „секретар“ на Елица Деянова-Петкова, като той също остава почетен член на съюза.

Всички членове на НМФС „Орфеево изворче“ сме благодарни за усилията и успешното управление на досегашното ръководство и им пожелаваме крепко здраве и множество професионални вдъхновения!

Facebook Comments

Comments are closed.