Орфеево Изворче 2021 ще се проведе през юли!

Националният детски фолкорен конкурс ще се проведе на 17 и 18 юли в Регионален исторически музей – Стара Загора.

Съобразно държавните изисквания и наредби с оглед на епидемичната обстановка породена от Ковид 19 в страната и тази година за участие в конкурса ще се допускат само индивидуални изпълнители. В случай, че настъпи така очакваното подобрение на ситуацията и забраната за колективни участници отпадне – своевременно ще уведомим всички!
За поредна година нашият конкурс е включен в Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Ще бъдат присъдени 18 годишни стипендии за възрастова група 14-17 навършени години и 18 целеви финансови помощи за деца от трета възрастова група 5 – 7 клас.
До края на февруари 2021г. ще публикуваме статута /регламента/ на конкурса със съответните срокове за подаване на заявки и превод на таксите да участие.
Организаторите си запазват правото за промяна на датата на конкурса в зависимост от държавните разпоредби и противоепидемични мерки в съответния времеви период.
Пожелаваме на участниците, техните преподава и родители много здраве, щастие, късмет и творчески устрем в подготовката на участниците в XXI Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ !

Facebook Comments

Comments are closed.