Орфеево изворче 2020 г. ще се проведе през юли!

Конкурсът Орфеево изворче 2020 г. ще се проведе на 18 и 19 юли 2020 г. с променени условия и правила.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, ХХ Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ ще се проведе само за индивидуални участници на 18-19 юли 2020г. в Районен исторически музей – Ст. Загора. Всички индивидуални участници от III, IV и V възр. група народно пеене, народни инструменти и акордеон ще се явяват в събота -18.07.2020г. Всички индивидуални участници от I и II възр. гр. народно пеене ще се явяват в неделя 19.07.2020г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на НМФС “Орфеево изворче“ в срок до 06.07.2020г. Право на участие имат всички, които вече са попълнили анкетата и чрез нея са изявили желание за участие.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Анкета – попълнена онлайн в посочения срок;
2. Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност;
3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие.

Facebook Comments

Comments are closed.