Държавни стипендии в Орфеево изворче 2020

Орфеево изворче е включен за поредна година в ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

Журито на най-утвърдения детски музикално-флклорен конкурс „Орфеево изворче“ ще присъди държавни стипенди от Министерство на културата по ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

Най-добрите индивидуални участнци IV възрастова група ще получат право на годишна стипендия от Министерството на културата при условията и при реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в III възрастова група получават правото на целева финансова подкрепа за участие в майсторски клас или курс.

За повече информация: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=23&z=0
Заявка за участие до 20.02.2020 на http://orfeevoizvorche.org/zaiavka/

Facebook Comments

Comments are closed.